Al 80 Jaar advies en service
30 dagen Bedenktijd

Garantie

Heb ik recht op garantie?

Natuurlijk. Het kan altijd voorkomen dat een product niet helemaal voldoet. Ook al hanteren wij de hoogste kwaliteitseisen voor al de producten die we u via Vanhie aanbieden. Voor al onze producten geldt daarom een garantieperiode van 2 jaar. Wij hanteren de officiële garantievoorwaarden van onze leveranciers.

Wat als er iets mis is met mijn aankoop?

U hebt 2 opties. U kan er altijd mee terecht in onze winkel. Of u kan het terugsturen. Wij zullen het artikel bekijken en vaststellen wat het probleem exact is. Indien het product nog onder de garantie valt en alle garantievoorwaarden zijn voldaan, zullen wij uiteraard alles doen om het zo snel mogelijk te vervangen of te repareren. Als het product omwille van bepaalde omstandigheden (bv niet meer leverbaar door de producent, …) niet vervangen kan worden, krijgt u een bon ter waarde van het aankoopbedrag.

Als de problemen veroorzaakt werden door oneigenlijk, foutief of onzorgvuldig gebruik of installatie van het product dan vervalt de garantie. In dat geval bespreken we eerst de reparatiekosten met u en vragen we hiervoor uw akkoord. Pas dan zullen we de herstelling starten. Wij verwittigen u dus altijd eerst over de kosten.

Hoe stuur ik iets terug?

Heel eenvoudig. U belt onze klantendienst of stuurt ons een mail naar shop@vanhie.be U legt uit dat u uw bestelling wil omruilen en geeft de reden hiervoor op. Wij sturen u zo snel mogelijk per mail de documenten toe die u op uw retourpakket moet bevestigen. Zorg dat u het product goed verpakt zodat transportschade vermeden wordt. Wij plannen dan een afhaling bij een door u opgegeven adres. Van zodra wij de teruggestuurde goederen hebben ontvangen en gecontroleerd, betalen wij u het aankoopbedrag terug. Zorg er wel voor dat u uw aankoopbewijs kan voorleggen.

Hieronder kan je onze garantievoorwaarden nog eens raadplegen.

  1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.
  2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
  3. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
µµ µ